شصت و شش

الان دقیقا نمی‌دانم به تایید داروی ویاگرای زنانه توسط اداره دارویی آمریکا فکر کنم یا آن باستان‌شناس بدبخت که داعش سرش را برید و آویزانش کرد وسط میدان یا به هتل پنج ستاره‌ای که برای گربه‌های بی‌خانمان سر کوچه‌مان ساخته‌اند یا به ایمیل دوستم که فرستاده و برای عمل قلب پسر مستخدم اداره پول می‌خواهند یا به دعوای التون جان و شهردار ونیز بر سر کتاب‌های همجنس‌گراها؟ چگالی خبرها اصلا یک‌دست نیست. احتمالا اصلا فکر نکنم، بهترین گزینه است.