صد و شصت و پنج

یک جوک قدیمی و نه چندان بامزه اما در عین حال هوشمندانه بود که می‌گفت: «یه بچه‌ای از باباش می‌پرسه که چی شد که من رو به دنیا آوردید؟ باباش آه می‌کشه و می‌گه عزیزم تو قرار بود فقط یه بوس کوچولو باشی». همه‌ی جوک‌های دنیا در واقع همان ماجراهای اسف‌باری هستند که در اثر تکرار زیاد، ماهیت دراماتیک‌شان تبدیل می‌شود به خنده و شادی و خاطره. اگر این حقیقت را بپذیریم، پس می‌شود گفت که بوس و ماچ نیروی محرکه‌ی بقای نسل بشر است. بنابراین ماچ خیلی مهم است. هفتم جولای، روز جهانی ماچ خیلی مبارکا!

پی‌نوشت کنم که عکس پائین را خیلی سال پیش گرفتم و شک ندارم همین ماچ‌شان تا امروز تبدیل شده به چند تا راه‌راهی دیگر.