۵۷

سال نو مثل عطسه است. آمدنش دست خود آدم نیست. می‌آید. بعد همه از سر عادت می‌گویند عافیت باشه. در واقع گفتن و نگفتن این جمله هیچ اثری فیزیکی در حال آدم ندارد. اما بهرحال می‌گوییم. انگار حالمان را خوب می‌کند. مثل جمله‌ی عزیزم دوستت دارم. اثر فیزیکی ندارد. اما تا دلتان بخواهد تاثیرات شیمیایی می‌گذارد. پس سال نوی میلادی‌تان مبارک. شما بخوانید عزیزم دوستت دارم.